فتوشاپ/آموزش فتوشاپ

در این آموزش فتوشاپ به ابزار red eye tool می پردازیم. از این ابزار در فتوشاپ برای رفع قرمزی چشم استفاده می کنیم. کار با این ابزار بسیار راحته و فقط...

آموزش حذف قرمزی چشم در فتوشاپ
قبل اول
1