فتوشاپ/آموزش فتوشاپ

در این آموزش فتوشاپ به بررسی ابزار مهم و کاربردی patch خواهیم پرداخت. همانطور که میدونید فتوشاپ اومده و این ابزار رو با ابزار healing brush و red e...

آموزش ابزار patch در فتوشاپ
قبل اول
1