فتوشاپ/آموزش فتوشاپ

همانطور که از اسم ابزار move مشخصه، این ابزار فتوشاپ برای جابجایی ازش استفاده میشه.  جابجایی ناحیه انتخابی ،...

ابزار move در فتوشاپ
قبل اول
1