فتوشاپ/آموزش فتوشاپ

چگونه یک عکس را برش دهیم؟ این کار با crop tool انجام می شود. crop tool یه سری نکات داره که در این آموزش فتوشاپ به اونها می پردازیم. البته در یکی از...

crop tool
فتوشاپ/آموزش فتوشاپ

مبحث content aware ها از نسخه photoshop cs4 به بعد به فتوشاپ اضافه شد . هر ورژنی که از فتوشاپ گذشت یک قابلیت و ابزار به این مفهوم اضافه شد. 4 ابزار...

آموزش استفاده از Content aware crop
قبل اول
1