خرید امتیاز

لطفا یکی از گزینه های زیر را انتخاب نمایید

انتخاب امتیاز قیمت
5 5 هزار تومان
12 10 هزار تومان
20 15 هزار تومان
50 30 هزار تومان

پرداخت از طریق کلیه ی بانک های عضو شتاب امکان پذیر است.

لطفا شماره تراکنش در صفحه پرداخت را تا پس از کسب اطمینان از صحت پرداخت نزد خود نگه دارید.